VENDIMI KËSHILLIT, DATË 29 MAJ 2000, "PËR LUFTËN KUNDËR PORNOGRAFISË ME FËMIJË NË INTERNET"

Informacione shtesë

  • Celex: 32000D0375
  • Tipi: Vendim
  • Viti: 2000