MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NË MES TË MINISTRISË SË INTEGRIMIT EVROPIAN DHE UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS - "HASAN PRISHTINA"