MANUAL PËR PËRKTHIMIN E LEGJISLACIONIT TË BE-SË NË GJUHËN SHQIPE

Në kuadër të rritjes së bashkëpunimit rajonal dhe fqinjësisë së mirë, si kriter kyç që rrjedh nga procesi i Integrimit Evropian, Republika e Kosovës dhe Republika e Shqipërisë kanë lidhur marrëveshje bashkëpunimi në fushën e përkthimit të legjislacionit të BE-së në gjuhën shqipe si dhe bashkëpunimit në sferën e përafrimit të legjislacionit.

Informacione shtesë

  • Viti i publikimit: Shkurt 2018